Başlangıç > VMware > 186: Zaman senkronizasyonu hakkında

186: Zaman senkronizasyonu hakkında

Zaman senkronizasyonu, çoğu zaman gözden kaçırdığımız ancak etkilerine maruz kaldığımızda önemini anladığımız bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Fiziksel sunucularda, bu durumun önlemini almak için çeşitli ve sofistike yöntemler geliştirilmiştir. Sanal sunucularda ise, her ne kadar kullanılan yöntemler fiziksel sunucular ile yakından benzerlik gösterse de, zaman paylaşımlı kaynakların ortak kullanımı konuyu daha problemli bir hale getirme riskini taşıyor. Bu yazıda konuyu kabaca ele alıp, VMware tarafında neler yapabileceğimize bakacağız.

Öncelikli olarak bir fiziksel sunucu açılırken, kapalı kaldığı süre sonrasında ilk zaman senkronizasyonunu yapmak durumundadır. Bunu yaygın olarak, CMOS RTC chipset’ini kulanarak yapar. CMOS aslen sunucu kapalı iken BIOS bilgilerini tutan, son derece düşük güç kaynağı kullanan, pil destekli bir bellek alanıdır ve RTC (Real-Time Clock) ile beraber bulunur. RTC ise sunucu kapalı iken geçen zamanın kaydını tutar. Böylelikle işletim sistemi açıldığında, ilk zaman senkronizasyonunu buradan yapar.

Bu işlemden sonra, artık işletim sistemi kendi mekanizmalarını kullanarak zaman takibini yapmaya başlayabilir. Burada en sık kullanılan yöntem, “tick counting” adı verilen yöntemdir. Bu yöntemde, işletim sistemi tarafından tercih edilen bir donanım aracılığı ile (Timer device, ör: PIT, RTC, TSC, HPET gibi), yine işletim sisteminin belirleyeceği frekanslarda (64Hz de olabilir 1024Hz de) interrupt’lar gönderilir. Her bir interrupt bir tick’e tekabül eder ve işletim sistemi bu tick’leri takip ederek ne kadar zaman geçtiğini hesaplar. Windows işletim sistemleri genelde bu yöntemi kullanır.

Bir diğer yöntem “tickless timekeeping” olarak geçer ve bu yöntemde sürekli işlemciye interrupt göndermek yerine, özel bir sayaç ile sunucu açıldıktan sonra ne kadar birim zaman geçtiği hesaplanır ve işletim sistemi gerektikçe bu değeri okur. Bu sayede CPU üzerinde cycle’lar yoğun interrupt’ların takip edilmesi için kullanılmamış olur. Linux tabanlı güncel işletim sistemleri (kernel 2.6.22 sonrası) artık bu yöntemi desteklemektedir. Benzer şekilde Solaris 10’da tickless yöntem kullanılmaktadır.

TimerDeviceTick mantığı nasıl çalışır, genel olarak açıklamaya çalışalım. İşletim sisteminin kullandığı “timer device” çeşitlilik gösterebilir ancak çalışma mantıkları benzerdir. Örnek olarak bir osilatör, belirli frekanslarda bir input üretir. İşletim sistemi tarafından belirlenen sayaç sıfıra yada dinamik olarak belirlenmiş başka bir değere ulaştığında, işlemciye interrupt gönderilir ve sayacın değeri yeniden güncellenir. Sanal sunucularda da bu “timer device” ların sanal versiyonları bulunur ve çalışma mantığı aynıdır. Bu zaman ölçme sistemi gayet stabil çalışabilmektedir, ancak günün sonunda fiziksel yasalar ile yönetilir ve dış etkenlerden dolayı (örneğin sıcaklık farkı gibi) osilatörün frekans değeri etkilenebilir ve sunucuda zaman kaymalarına sebebiyet verebilir. ESXi sunucusu üzerinde ne kadar zaman kayması olduğunu /etc/ntp.drift dosyasına bakarak görebiliriz. Burada göreceğiniz değer PPM / Parts Per Million cinsindedir (bkz. Clock Quality) ve örnek olarak 6.428 gibi bir değer görmeniz, milyonda altı oranında yavaş kaldığınızı gösterir (eksi bir değer de hızlı olduğunuzu). Bu tip zaman kaymaları da ESXi seviyesinde NTP deamon aracılığı ile düzeltilir (Best-practice olarak NTP tanımlarınızı mutlaka yapmanız gerekmektedir. VMware’ın makalesine buradan ulaşabilirsiniz). NTP deamon’ının düzgün çalıştığını en kolay ntpq -p komutu ile gözleyebilirsiniz. Aşağıdaki gibi bir çıktı verecektir;

ntpq

Komutun çıktısında, bu sunucu için üç adet NTP sunucusu tanımlandığını görebiliriz. Bunlardan bir tanesini (başında (*) olan) öncelikli referans olarak kabul ettiğini gösterir. Diğer (+) ile işaretli olanların da kullanılabilir ve iyi durumda olduğunu belirtmektedir. Eğer (x) yada (-) değerlerini görürseniz, bunların belirli tolerans değerlerinin dışında kaldığını ve güvenilir olmayan sunucular olduklarını anlayabilirsiniz. Komutun diğer kolonları aşağıdaki şekildedir;

 • remote: Senkronizasyonun gerçekleştiği sunucuyu belirtir.
 • refid: Karşı sunucunun kendisini kimin ile senkronize ettiğini gösterir. Burada IP adresi görmeniz beklenir. Eğer .INIT. değerini görürseniz, ilgili sunucu ile NTP trafiğinde sorun var demektir.
 • st: Karşı sunucunun stratum değeri.
 • t: Erişimin tipi, unicast, multicast, broadcast gibi. Genelde u, unicast UDP anlamına gelir.
 • when: Erişimin kaç saniye önce gerçekleştiği
 • poll: Erişimin saniye cinsinden gerçekleşme frekansı. Örnekte 64 saniyede bir.
 • reach: Son sekiz erişimin gerçekleşme başarısı. Sekiz bitlik bir parametre içerisinde başarılı olanlar için 1, başarısız olanlar için 0 değerinin girildiği ve sekizlik düzene göre (octal) gösterildiği alan. Bir sonraki erişim zamanında, tüm değerler sola kaydırılır ve güncel değer en sağdaki bit üzerinde güncellenir. Genelde tüm erişimlerin başarılı olması durumunda 377 değerini görmemiz gerekir. Diğer örnekler:
  • 11111110 -> 376
  • 11111101 -> 375
  • 11111011 -> 373
 • delay: ESXi sunucusu ile NTP sunucusu arasında RTT (round trip time) süresi
 • offset: Sunucu ile NTP arasındaki zaman farkı. Olabildiğince sıfıra yakın görmeyi bekleriz.
 • jitter: NTP sunucusundan alınan değerlerin bir biri arasında gösterdiği sapma. Bunu da sıfıra yakın görmeyi bekleriz.

Konunun özünü az çok anladığımıza göre, sanal sunucular seviyesinde inceleyebiliriz. Öncelikle fiziksel ortamda gözlemlenen zaman kayması, sanal sunucuların kullanabileceği ayrı bir timer device olmayacağından dolayı, sanal sunucular için de geçerli olacaktır. Diğer taraftan, sanal sunucuların paylaşımlı ortamlarda çalıştıkları gerçeği doğrultusunda, fiziksel sunuculardan daha fazla zaman kaymasına maruz kalabilecekleri doğrudur. Öncelikle sanal sunucu CPU demand’ine yeteri kadar kaynak alamıyorsa, gönderilen interrupt talepleri bekleyeceğinden sanal sunucunun zamanının geri kalmasını bekleyebiliriz. Eğer benzer bir senaryo yaşadığınızı düşünüyorsanız, sunucunun “timer interrupt rate” değerini inceleyebilirsiniz.

Diğer taraftan, sanal sunucularda alınan bir snapshot’a dönme, suspend sunucunun resume edilmesi, vMotion esnasında stun süreleri gibi durumlarda zaman kayması yüksek boyutlara ulaşacaktır ve düzeltilmesi gerekecektir. Bu da artık fiziksel yada sanal timer device’lar ile değil, işletim sistemi seviyesinde düzeltilir (NTP ve W32Time gibi) . Diğer bir yöntem ise, vmtools aracılığı ile zaman senkronizasyonunun yapılmasıdır. Vmtools yönteminde ESXi sunucusu ile VM arasında özel bir kanal üzerinden sanal sunucu ESXi sunucusu ile zamanını senkronize eder. VMware best-practiceleri sadece tek bir yöntemin kullanılmasını tavsiye eder:

Generally, it is best to use only one clock synchronization service at a time in a given virtual machine to ensure that multiple services do not attempt to make conflicting changes to the clock. So if you are using native synchronization software, we suggest turning VMware Tools periodic clock synchronization off.

Buna istinaden vSphere 6 ile bir sanal sunucu oluşturduğunuzda, vmtools ile zaman senkronizasyonu kapalı olarak gelir.

vmtools2

Eğer strateji olarak NTP yada W32Time gibi bir yöntem kullanmayı seçmiş isek, bu şekilde vmtools üzerinden zaman güncellemesinin kapalı kalması gerekmektedir. Ancak bu tanım sadece periyodik güncellemeleri pasifleştirir. Bu mekanizmada, dakikada bir, host zamanı ile VM’in zamanı karşılaştırılır. Eğer sanal sunucunun zamanı ileride yada az miktarda geride ise, VMM (Virtual Machine Monitor) sanal sunucunun zamanını hızlandırarak yada yavaşlatarak farkı kapatmaya çalışır. Eğer belirli bir limitten fazla geri kalmış ise, VM’in zamanı tek seferde resetlenir. Eğer isterseniz dakikada bir olan süreci tools.syncTime.period parametresinde saniye cinsinden vereceğiniz bir değer ile değiştirebilirsiniz.

Genelde gözden kaçan nokta şudur ki, host ile senkronizasyonu kapattığınızda tüm senkronizasyonu kapatmış olmuyorsunuz. Önceden bahsettiğimiz gibi, özel durumlarda halen sanal sunucunun saati tek seferliğine resetlenecektir. Bu durumlar snapshot operasyonları, sunucunun stun gerektiren bir operasyon sonrası resume edilmesi, vMotion, vmtools servis restart gibi senaryolar olabilir. Eğer tamamen senkronizasyonu kapatmak istiyorsanız ve tüm kontrolü işletim sistemi seviyesindeki uygulama yada protokollere bırakmak istiyorsanız, aşağıdaki değerleri güncelleyerek kapatmanız gerekmektedir. Bu değerler istenen tüm VM’lerde girilmelidir.

Name Value
tools.syncTime 0
time.synchronize.continue 0
time.synchronize.restore 0
time.synchronize.resume.disk 0
time.synchronize.shrink 0
time.synchronize.tools.startup  0
time.synchronize.tools.enable 0
time.synchronize.resume.host 0

Zaman senkronizasyonu konusu son derece geniş bir konu, burada belirli noktalarına parmak basmaya çalıştım. VMware’ın bu konuda çok fazla makalesi bulunuyor. Bir kaçının linkini aşağıda görebilirsiniz. Son olarak, her ortamın kendine has yapısı olacaktır. Ancak aşağıdaki tavsiyelerin genel olarak uygulanabilir olduğunu söyleyebilirim.

 • ESXi sunucularınızın BIOS saatlerini kontrol edin.
 • ESXi sunucularınızda NTP tanımlarının doğru yapıldığından emin olun
 • Sanal sunucularda aynı anda iki senkronizasyon yöntemini kullanmayın (vmtools ve NTP gibi)
 • Mümkün mertebe tickless yöntemi destekleyen işletim sistemlerini tercih edin

Konu ile ilgili VMware makalelere aşağıda erişebilirsiniz:

Timekeeping best practices for Linux guests (KB1006427)

Timekeeping best practices for Windows, including NTP (KB1318)

Time runs too fast in a Windows virtual machine when the Multimedia Timer interface is used (KB1005953)

Time in virtual machine drifts due to hardware timer drift (KB1006072)

Disabling Time Synchronization (KB1189)

Synchronizing ESXi/ESX time with a Microsoft Domain Controller (KB1035833)

Troubleshooting NTP on ESX and ESXi 4.x / 5.x (KB1005092)

Configuring Network Time Protocol (NTP) on ESX/ESXi hosts using the vSphere Client (KB2012069)

Kategoriler:VMware Etiketler:,
 1. nuri taş
  30.10.2016, 22:21

  genel olarak vmware tools da time ayarının secilmesini öneriyormusunuz. sizin yapınız nasıl hocam

  • 31.10.2016, 05:33

   Genel olarak tavsiyem, sadece tek bir zaman senkronizasyonu yönteminin kullanılması. Ben işi OS seviyesinde w32time ve ntp’ye bıraktım ve vmtools senkronizasyonunu devre dışı tuttum. Ortamımdaki NTP yapısına da güvendiğimden dolayı.

  • 31.10.2016, 05:42

   Bir de DC sanallaştırıyorsanız (özellikle PDC emulator rolüne sahip), bunu özellikle devre dışı tutmak isteyebilirsiniz, tavuk-yumurta döngüsüne girme riski barındırdığından dolayı.

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: